• info@linxim.nl

Onze doelstelling

Wij zijn ambitieus, ondernemend en gedreven door passie voor het verbeteren van dienstverlening in de publieke sector en dus voor U. Verbeteren, (door)ontwikkelen en realiseren. Daar zit onze kracht! Of het nu gaat om e-dienstverlening, werken onder architectuur of zaakgericht werken. Wij stimuleren en begeleiden verandering in organisaties.

Klantbeleving

Denken vanuit klantperspectief, wat wil die burger eigenlijk? Hoe kunt u uw dienstverlening en contacten met bedrijven en burgers snel, eenvoudig en goedkoop realiseren? Wij denken met u mee en vertalen dit in e-dienstverlening: slimmer, sneller en goedkoper.

Altijd verbonden

Zaken doen met de overheid? Waar en wanneer u wilt? Zaakgericht werken maakt het mogelijk. We doorbreken verkokering in organisaties, bouwen aan een integraal klantbeeld en slaan complexe processen plat. Werkt u al aan de juiste zaak?

Voortdurend in beweging

Gemeenten werken samen, fuseren, richten uitvoeringsdiensten op en Shared service centers ontstaan. Houdt u nog grip op uw informatievoorziening? Samen met u proberen wij een i-visie te ontwikkelen die richting geeft en inspeelt op veranderingen in de omgeving.

Delen door te vermenigvuldigen

Het delen van kennis en informatie tussen gemeenten en met ketenpartners wordt steeds belangrijker. Wij hebben hier invulling aan gegeven door samen met de gemeenten De Bilt, Bussum en Ede de gebruikersvereniging zaaksysteem.nl op te richten.

Project portfolio van Linx Interim Management

Alleen zij die het absurde proberen zullen het onmogelijke bereiken - M.C. Escher -