• info@linxim.nl

Aan de slag met Architectuur

Denken en werken onder Architectuur

Werken onder Architectuur, nut of noodzaak?

Er zijn veel ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van informatievoorziening en ICT. Waarom dan ook nog werken onder Architectuur? We hebben het al zo druk is een veel gehoorde opmerking. Klopt, toch is er veel voor te zeggen om (meer) aandacht te besteden aan Architectuur.  Maar wat houdt “denken en werken onder Architectuur” eigenlijk in?

Architectuur beschrijft de inhoudelijke relaties en samenhang tussen toepassingen en gegevensverzamelingen onderling. Architectuur is hiermee dé weerslag van een door de organisatie gedeelde visie in de vorm van een beschrijving van ICT componenten, hun onderlinge relaties en hun afzonderlijke en gezamenlijke prestaties.

Wat zou dan de meerwaarde van Architectuur zijn?

* Architectuur moet ordenen: zonder inzicht en structuur in de ICT omgeving is elke uitbreiding van software of hardware een avontuur;

* Architectuur moet regels en richtlijnen geven: zonder deze is elke verandering een op zich staand onderdeel waarbij de kans groot is dat samenhang met het geheel ontbreekt;

* Architectuur moet ondersteunen bij innovatie: voorstellen moeten op hun consequenties kunnen worden beoordeeld en de resulterende vernieuwing moet mogelijk zijn zonder aantasting van de continuïteit;

* Architectuur moet, als laatste, garanties bieden: voorgestelde veranderingen moeten kúnnen werken en moeten vlot kunnen werken.

Dát zijn de opbrengsten die van architectuur mogen worden verwacht.

Tot slot: Architectuur(platen) zijn continu in ontwikkeling dit geldt ook voor richtlijnen en principes: zij zijn dan ook nooit “in beton gegoten” maar moeten gezien worden als richtinggevend en ordenend ter ondersteuning van de organisatie doelstelling.

Onze bijdrage?

Wij schrijven niet voor maar delen onze kennis liever met u en uw medewerkers zodat zij het denken en werken onder Architectuur zelf vorm en inhoud kunnen geven.

Dit kunnen we doen door kennis over te dragen (training en opleiding), richtlijnen en principes vast te stellen (aan de slag met de IT afdeling én haar klanten) en Architectuur platen samen met u te ontwikkelen.